Architectes et bureaux d'étude

20 parmi 28 résultats

+
Milieu-impact van steenstrips op buitenisolatie.

Impact environnemental des briquettes sur isolant extérieur.

CSTC - Centre Scientifique et Technique de la Construction
L'application de systèmes d'isolation des façades par l'extérieur constitués de briquettes sur isolant connaît actuellement une croissance considérable. Ces systèmes permettent en effet de réduire l'épaisseur de la façade pour un niveau d'isolation thermique semblable, et ce sans porter atteinte à l'aspect esthétique (voir Les Dossiers du CSTC 2011/4.11). Outre les considérations techniques et esthétiques, l'impact environnemental peut également influencer les choix de conception et l'évolution...
+
Berekening van de warmteverliezen : vervanging van de norm NBN B 62-003 door de norm NBN EN 12831.

Calcul des déperditions calorifiques : disparition de la norme NBN B 62-003 au profit de la norme NBN EN 12831.

CSTC - Centre Scientifique et Technique de la Construction
La norme 'NBN B 62-003' relative au calcul des déperditions calorifiques des bâtiments, nécessaire au dimensionnement des installations de chauffage, a définitivement cédé sa place à la norme européenne 'NBN EN 12831' de 2003 et à son annexe nationale belge publiée en juin 2015. Cet article traite de la surpuissance de relance, des déperditions par ventilation et par transmission.
+
Evaluation des ponts thermiques : les détails ont leur importance !

Evaluation des ponts thermiques : les détails ont leur importance !

CSTC - Centre Scientifique et Technique de la Construction
Le recours à des calculs détaillés peut se justifier dans certains cas, notamment pour l'analyse des risques de moisissures et/ou de condensation superficielle. Cet article présente les normes d'application pour l'évaluation des ponts thermiques, ainsi que les outils utilisables et offre un exemple de calcul détaillé d'une rive latérale de toiture.
+
Centrale verwarming met warm water : een stand van zaken met betrekking tot de normalisatie in België (Van Normen & Reglementen).

Centrale verwarming met warm water : een stand van zaken met betrekking tot de normalisatie in België (Van Normen & Reglementen).

CSTC - Centre Scientifique et Technique de la Construction
Overzicht van de Belgische en Europese normen met betrekking tot het ontwerp en de uitvoering van centrale-verwarmingsinstallaties, met inbegrip van stookafdelingen en schoorstenen, hun onderhoud en hun gebruik.
+
Warmteoverdracht door wanden van gebouwen in contact met de grond : Toepassing van de rekenmethode uit de norm EN ISO 13370.

Warmteoverdracht door wanden van gebouwen in contact met de grond : Toepassing van de rekenmethode uit de norm EN ISO 13370.

CSTC - Centre Scientifique et Technique de la Construction
Na een kort overzicht van de principes van de warmteoverdracht via de grond en een voorstelling van enkele nationale invoergegevens, nodig voor de berekening van de energiebehoeften en de transmissieverliezen in België, stelt dit rapport de nieuwe rekenmethoden uit de norm NBN EN ISO 13370 voor, die zowel van toepassing zijn in een stationair als in een dynamisch regime. Vervolgens worden deze rekenmethoden toegepast op de dimensionering van verwarmingsinstallaties, wat gepaard gaat met een...
+
Warmteoverdracht door wanden van gebouwen in contact met de grond. Toepassing van de rekenmethode uit de norm EN ISO 13370. (Van Normen & Reglementen).

Warmteoverdracht door wanden van gebouwen in contact met de grond. Toepassing van de rekenmethode uit de norm EN ISO 13370. (Van Normen & Reglementen).

CSTC - Centre Scientifique et Technique de la Construction
Principe van de warmtetransmissie door de vloer en reeks nieuwe rekenmethoden vermeld in de norm NBN EN ISO 13370, nationale ingangsgegevens die onontbeerlijk zijn voor de toepassing in België van de berekening van de warmteverliezen langs de vloer, en zeer uitgebreid rekenvoorbeeld vergezeld van enkele nuttige tabellen en grafieken voor de bepaling van de U-waarde van een vloer op de volle grond. Onderzoek van de aanpassingsmogelijkheden van de isolatie-eisen met betrekking tot de wanden in...
+
Onderbreking van koudebruggen in uitkragende betonconstructies. (Onderzoek).

Onderbreking van koudebruggen in uitkragende betonconstructies. (Onderzoek).

CSTC - Centre Scientifique et Technique de la Construction
Voorstelling van bouwtechnische oplossingen uitgevoerd door middel van geprefabriceerde wapeningssystemen om koudebruggen in uitkragende betonconstructies (hier balkons) te vermijden of te beperken. Analyse van voorbeelden van thermische onderbrekingen zowel wat de stabiliteit als de hygrometrie betreft.
+
Belgische normen in de termische reglementen van de Regio's. (Van Normen & Reglementen).

Belgische normen in de termische reglementen van de Regio's. (Van Normen & Reglementen).

CSTC - Centre Scientifique et Technique de la Construction
Toestand van de thermische reglementering in de drie gewesten (Vlaanderen, Wallonië en Brussel). Samenvatting van de Belgische normen NBN B62-301 ?? (berekening van de k-waarde van bouwelementen, rekenparameters, invloed van koudebruggen, k-waarde van vensters en lichte gevelelementen) en NBN B62-301 ??(berekening van het isolatieniveau van een gebouw; globale k-waarde).
+
Verwarmingslinten voor sanitair-warmwaterleidingen. (Uit de praktijk).

Verwarmingslinten voor sanitair-warmwaterleidingen. (Uit de praktijk).

CSTC - Centre Scientifique et Technique de la Construction
Werkingsprincipe van verwarmingslinten voor sanitair-warmwaterleidingen (alternatieve oplossing voor ringleidingen met circulatie), criteria voor de keuze van verwarmingslinten (linten met constant vermogen en zelfregelende linten), plaatsing van dergelijke linten en hun reële weerslag op het energieverbruik.
+
Analyse van de warmte-isolatie en van het energieverbruik in een aantal sociale-woonwijken.

Analyse van de warmte-isolatie en van het energieverbruik in een aantal sociale-woonwijken.

CSTC - Centre Scientifique et Technique de la Construction
Resultaten van een analyse van het isolatieniveau en van het theoretisch en reëel energieverbruik in een zestigtal huizen en appartementen (sociale woningen) gelegen in twintig verschillende wijken (overal in België, gebouwd tijdens de periode 1953-1981 en voorzien van diverse verwarmings- en warmwaterproductiesystemen) en van een enquête over vochtproblemen in deze woningen (condensatie op de ruiten en condensatie en/of schimmelvorming op de muren).

Pages