Entreprises de construction

20 parmi 1448 résultats

+
Analyse van de warmte-isolatie en van het energieverbruik in een aantal sociale-woonwijken.

Analyse van de warmte-isolatie en van het energieverbruik in een aantal sociale-woonwijken.

CSTC - Centre Scientifique et Technique de la Construction
Resultaten van een analyse van het isolatieniveau en van het theoretisch en reëel energieverbruik in een zestigtal huizen en appartementen (sociale woningen) gelegen in twintig verschillende wijken (overal in België, gebouwd tijdens de periode 1953-1981 en voorzien van diverse verwarmings- en warmwaterproductiesystemen) en van een enquête over vochtproblemen in deze woningen (condensatie op de ruiten en condensatie en/of schimmelvorming op de muren).
+
Evaluatie van de effekten van koudebruggen. Matematische modellen en praktische rekenwijze.

Evaluatie van de effekten van koudebruggen. Matematische modellen en praktische rekenwijze.

CSTC - Centre Scientifique et Technique de la Construction
Gedetailleerde analyse van koudebruggen (bronnen van warmteverliezen, oppervlaktecondensatie en schimmelvorming), geïllustreerd aan de hand van gevalstudies: methoden voor de analyse van de fysische realiteit van koudebruggen, lineaire k-coëfficiënt en temperatuur van de koudebrug.
+
Rekenmodellen voor luchttransporten door gebouwen.

Rekenmodellen voor luchttransporten door gebouwen.

CSTC - Centre Scientifique et Technique de la Construction
Verschillende modellen voor de berekening van de luchtinfiltratie in gebouwen,hun toepassingsdomein en -beperkingen.Gegevens die in de verschillende modellen moeten worden ingevoerd en interpretatie van de resultaten. Deze modellen worden gebruikt voor de simulatie van de ventilatie van gebouwen. Toekomstperspectieven: sedert enkele tijd wordt de invloed van de luchtstroming in gebouwen op de kwaliteit van de omgevingslucht in vraag gesteld, met als gevolg een toenemende belangstelling voor de...
1987
Publication
+
Toekomstbeschouwingen: innoveren in de bouwsector. (Editoriaal).

Toekomstbeschouwingen: innoveren in de bouwsector. (Editoriaal).

CSTC - Centre Scientifique et Technique de la Construction
Domeinen van de bouwsector waarin vernieuwingen worden doorgevoerd (van de ontwerpers tot de aannemers, over de fabrikanten van bouwmaterialen en -materieel, zonder de spitssectoren te vergeten die van nabij of ver bij de bouwnijverheid zijn betrokken). Voornaamste hinderpalen voor de innovatie. Voorbeeld van de domotica of "Smart building" waarbij wordt getracht hoogtechnologische uitrustingen te integreren in de woning met als voornaamste doelstellingen de verbetering van de veiligheid, het...
+
Het gedrag van kunststof buizen gebruikt voor verwarmingsvloeren.

Het gedrag van kunststof buizen gebruikt voor verwarmingsvloeren.

CSTC - Centre Scientifique et Technique de la Construction
Voornaamste karakteristieken van kunststoffen voor vloerverwarming (polyolefinen), vergelijking van hun fysische karakteristieken met die van staal en beton, vergelijking van de bestandheid in de tijd van kunststofbuizen voor vloerverwarming (interne waterdrukproef volgens de normen NBN T 42-409 en DIN 8075). Opslag en plaatsingsadviezen van kunststofbuizen. Zuurstofpermeabiliteit van de gebruikte polymeren (PB, PPC, PEX).
+
Problematiek van asbest in het bouwbedrijf.

Problematiek van asbest in het bouwbedrijf.

CSTC - Centre Scientifique et Technique de la Construction
Soorten, herkomst en eigenschappen van asbest en zijn toepassing in gebouwen. Overzicht van de pathologische gevaren te wijten aan de schadelijkheid van de asbestvezels en van de reglementering betreffende de bestrijding van de gevaren te wijten aan asbest. Eerste resultaten van een momenteel in het WTCB lopende studie betreffende de verwijdering en inkapseling van asbestspuitlagen, beschermmaatregelen en hygiënische maatregelen die moeten worden genomen tijdens deze werken en te gebruiken...
+
Warmteafgifte en dimensionering van vloerverwarmingsinstallaties (gedeeltelijk vervangen door WTCB-Rapport nr. 18).

Warmteafgifte en dimensionering van vloerverwarmingsinstallaties (gedeeltelijk vervangen door WTCB-Rapport nr. 18).

CSTC - Centre Scientifique et Technique de la Construction
Duidelijke en nauwkeurige uitleg over de berekening van een vloerverwarmingsinstallatie, Beschrijving van de verwarmingsvloeren en classificatie van de verschillende vloerverwarmingssytemen. Bepaling van de theoretische en reële warmte-emissie op basis van comfortcriteria. Berekening van de warmte-emissie met behulp van de computer (talrijke nonogrammen). Manuele rekenmethode van de vloerverwarming (methode voor dewelke het gebruik van monogrammen of "ad hoc" rekenbladen ten zeerste aan te...
1986
Publication
+
Ventilatie en infiltratie in gebouwen: de stand van zaken in België.

Ventilatie en infiltratie in gebouwen: de stand van zaken in België.

CSTC - Centre Scientifique et Technique de la Construction
Gegevens omtrent het niveau van luchtdichtheid van schrijnwerk. Onderzoek van de redenen waarom de luchtdichtheid van gebouwen in het algemeen en die van schrijnwerk in het bijzonder aan bepaalde eisen moet voldoen. Studie van de luchtdichtheid van gebouwen (meetmethoden, factoren die aan de oorsprong van warmteverliezen liggen, belang van de rol van het schrijnwerk inzake dichtheid). Aanzet tot een strategie ter verbetering van de luchtdichtheid van gebouwen en schrijnwerk.
+
Enige methoden voor het lokaliseren van waterleidingen en het opsporen van lekken.

Enige methoden voor het lokaliseren van waterleidingen en het opsporen van lekken.

CSTC - Centre Scientifique et Technique de la Construction
Methoden en (apparatuur) voor de lokalisatie van waterleidingen in vloeren en muren en voor het opsporen van waterlekken in die leidingen:thermische methode gebaseerd op het bestaan van een temperatuurgradiënt rond een leiding waarvan de temperatuur hoger is dan die van haar omgeving;akoestische methoden die gebaseerd zijn op de geluiden die door de leidingen worden afgegeven; magnetische methoden. Toepasbaarheid van deze methoden.
+
Vergelijkende studie van diverse technieken voor het boren en snijden van beton.

Vergelijkende studie van diverse technieken voor het boren en snijden van beton.

CSTC - Centre Scientifique et Technique de la Construction
Studie, in het kader van het speurwerk "Slopen, verkleinen en recyclage van beton" uitgevoerd door het W.T.C.B., voor het evalueren van de technische en economische prestaties van bepaalde typen boor- en snijmaterieel. Beschrijving van de proeven en gebruikt materieel (diamant-werktuigen, bik- en boorhamers, hydraulische splijtwiggen, zuurstoflans, expansie van ongebluste kalk), snijden van een T-balk, van een ongewapend betonmassief, van een opening in een muur, van een kolom, een verticaal en...
+
Keuze van de binnentemperatuur voor de berekening van de warmteverliezen en van de warmteovergangscoëfficiënt hi.

Keuze van de binnentemperatuur voor de berekening van de warmteverliezen en van de warmteovergangscoëfficiënt hi.

CSTC - Centre Scientifique et Technique de la Construction
Hypothesen aangenomen voor de bepaling van de comforttemperatuur, de omgevingstemperatuur en de gemiddelde stralingstemperatuur. Thermische uitwisseling door convectie tussen de lucht van een lokaal en een muur van dit lokaal. Thermische uitwisseling door straling tussen twee oppervlakken. Globale thermische uitwisselingscoëfficiënt op basis van de resulterende droge temperatuur(comforttemperatuur).

Pages