Thématiques

20 parmi 1711 résultats

+
Vergelijking der warmte-isolatiereglementen in de lidstaten van de Europese Gemeenschap.

Vergelijking der warmte-isolatiereglementen in de lidstaten van de Europese Gemeenschap.

CSTC - Centre Scientifique et Technique de la Construction
Evolutie van de thermische reglementen in de lidstaten van de Europese Gemeenschap. Gemeenschappelijke vergelijkingsbasis (diagram van de gemiddelde thermische transmissiecoëfficiënt van het gebouw). Algemeen overzicht van de verschillende nationale eisen inzake thermische isolatie en analyse van de resultaten onder de vorm van een grafiek. Voorstel van een Europese richtlijn inzake thermische isolatie.
+
Elementaire begrippen over warmtetransmissie.

Elementaire begrippen over warmtetransmissie.

CSTC - Centre Scientifique et Technique de la Construction
Theoretische begrippen over thermische isolatie ten behoeve van alle bij de thermische isolatie van gebouwen betrokken bouwvakken: warmtetransport (geleiding, convectie, straling, verdamping en condensatie) en basisgegevens betreffende de drie voornaamste manieren van warmte-overdracht: geleiding, convectie en straling. Warmtetransmissie door een muur. Definitie van de meest gebruikte thermische eenheden en grootheden.
+
Rekenmodellen voor luchttransporten door gebouwen.

Rekenmodellen voor luchttransporten door gebouwen.

CSTC - Centre Scientifique et Technique de la Construction
Verschillende modellen voor de berekening van de luchtinfiltratie in gebouwen,hun toepassingsdomein en -beperkingen.Gegevens die in de verschillende modellen moeten worden ingevoerd en interpretatie van de resultaten. Deze modellen worden gebruikt voor de simulatie van de ventilatie van gebouwen. Toekomstperspectieven: sedert enkele tijd wordt de invloed van de luchtstroming in gebouwen op de kwaliteit van de omgevingslucht in vraag gesteld, met als gevolg een toenemende belangstelling voor de...
+
De toepassing van het Waals termisch reglement. Enquête ter bepaling van de overeenkomst tussen de niveaus K70-Be500 en de realisaties in de Waalse Regio.

De toepassing van het Waals termisch reglement. Enquête ter bepaling van de overeenkomst tussen de niveaus K70-Be500 en de realisaties in de Waalse Regio.

CSTC - Centre Scientifique et Technique de la Construction
Samenvatting van het rapport van de controlecampagne door middel van een enquête ter bepaling van de overeenkomst tussen de realisaties en de theoretische gegevens (plannen) geleverd door de kandidaat-bouwers om te voldoen aan het Waalse Thermisch Reglement (K70-Be500). Enquête gevoerd door de SIT op een steekproef van 120 huizen en samenvatting van de resultaten:berekening van het K-niveau na controle van de gegevens op plan, en berekening van het K-niveau volgens de reële in situ bepaalde...
1987
Publication
+
Toekomstbeschouwingen: innoveren in de bouwsector. (Editoriaal).

Toekomstbeschouwingen: innoveren in de bouwsector. (Editoriaal).

CSTC - Centre Scientifique et Technique de la Construction
Domeinen van de bouwsector waarin vernieuwingen worden doorgevoerd (van de ontwerpers tot de aannemers, over de fabrikanten van bouwmaterialen en -materieel, zonder de spitssectoren te vergeten die van nabij of ver bij de bouwnijverheid zijn betrokken). Voornaamste hinderpalen voor de innovatie. Voorbeeld van de domotica of "Smart building" waarbij wordt getracht hoogtechnologische uitrustingen te integreren in de woning met als voornaamste doelstellingen de verbetering van de veiligheid, het...
+
Het gedrag van kunststof buizen gebruikt voor verwarmingsvloeren.

Het gedrag van kunststof buizen gebruikt voor verwarmingsvloeren.

CSTC - Centre Scientifique et Technique de la Construction
Voornaamste karakteristieken van kunststoffen voor vloerverwarming (polyolefinen), vergelijking van hun fysische karakteristieken met die van staal en beton, vergelijking van de bestandheid in de tijd van kunststofbuizen voor vloerverwarming (interne waterdrukproef volgens de normen NBN T 42-409 en DIN 8075). Opslag en plaatsingsadviezen van kunststofbuizen. Zuurstofpermeabiliteit van de gebruikte polymeren (PB, PPC, PEX).
+
Warmteafgifte en dimensionering van vloerverwarmingsinstallaties (gedeeltelijk vervangen door WTCB-Rapport nr. 18).

Warmteafgifte en dimensionering van vloerverwarmingsinstallaties (gedeeltelijk vervangen door WTCB-Rapport nr. 18).

CSTC - Centre Scientifique et Technique de la Construction
Duidelijke en nauwkeurige uitleg over de berekening van een vloerverwarmingsinstallatie, Beschrijving van de verwarmingsvloeren en classificatie van de verschillende vloerverwarmingssytemen. Bepaling van de theoretische en reële warmte-emissie op basis van comfortcriteria. Berekening van de warmte-emissie met behulp van de computer (talrijke nonogrammen). Manuele rekenmethode van de vloerverwarming (methode voor dewelke het gebruik van monogrammen of "ad hoc" rekenbladen ten zeerste aan te...
1986
Publication
+
Ventilatie en infiltratie in gebouwen: de stand van zaken in België.

Ventilatie en infiltratie in gebouwen: de stand van zaken in België.

CSTC - Centre Scientifique et Technique de la Construction
Gegevens omtrent het niveau van luchtdichtheid van schrijnwerk. Onderzoek van de redenen waarom de luchtdichtheid van gebouwen in het algemeen en die van schrijnwerk in het bijzonder aan bepaalde eisen moet voldoen. Studie van de luchtdichtheid van gebouwen (meetmethoden, factoren die aan de oorsprong van warmteverliezen liggen, belang van de rol van het schrijnwerk inzake dichtheid). Aanzet tot een strategie ter verbetering van de luchtdichtheid van gebouwen en schrijnwerk.
+
Enige methoden voor het lokaliseren van waterleidingen en het opsporen van lekken.

Enige methoden voor het lokaliseren van waterleidingen en het opsporen van lekken.

CSTC - Centre Scientifique et Technique de la Construction
Methoden en (apparatuur) voor de lokalisatie van waterleidingen in vloeren en muren en voor het opsporen van waterlekken in die leidingen:thermische methode gebaseerd op het bestaan van een temperatuurgradiënt rond een leiding waarvan de temperatuur hoger is dan die van haar omgeving;akoestische methoden die gebaseerd zijn op de geluiden die door de leidingen worden afgegeven; magnetische methoden. Toepasbaarheid van deze methoden.
+
Keuze van de binnentemperatuur voor de berekening van de warmteverliezen en van de warmteovergangscoëfficiënt hi.

Keuze van de binnentemperatuur voor de berekening van de warmteverliezen en van de warmteovergangscoëfficiënt hi.

CSTC - Centre Scientifique et Technique de la Construction
Hypothesen aangenomen voor de bepaling van de comforttemperatuur, de omgevingstemperatuur en de gemiddelde stralingstemperatuur. Thermische uitwisseling door convectie tussen de lucht van een lokaal en een muur van dit lokaal. Thermische uitwisseling door straling tussen twee oppervlakken. Globale thermische uitwisselingscoëfficiënt op basis van de resulterende droge temperatuur(comforttemperatuur).
+
Vochthuishouding in gebouwen. Schadeoorzaken. Koudebruggen. Binnenklimaat. Gegevens voor ontwerp en uitvoering van gebouwen. Woonvoorwaarden van gebouwen.

Vochthuishouding in gebouwen. Schadeoorzaken. Koudebruggen. Binnenklimaat. Gegevens voor ontwerp en uitvoering van gebouwen. Woonvoorwaarden van gebouwen.

CSTC - Centre Scientifique et Technique de la Construction
Ontstaan van schimmel. Factoren die aan de oorsprong van vocht in gebouwen liggen. De temperatuurfactor als criterium van de thermische kwaliteit van de bouwelementen.Woonvoorwaarden van gebouwen. Koudebruggen (definitie en typen, tien rekenvoorbeelden). Natuurlijke ventilatie van gebouwen. Luchtdichtheid van gebouwen en luchtinfiltratiedebieten. Raadgevingen voor de bewoning van gebouwen. In bijlage, uitwerking van de gebruikte formules.
+
Raming van de netto-energiebehoeften voor de verwarming van gebouwen.

Raming van de netto-energiebehoeften voor de verwarming van gebouwen.

CSTC - Centre Scientifique et Technique de la Construction
Warmteverliezen en netto-energiebehoeften van gebouwentemperatuur waarboven de verwarmingsinstallatie geen warmte meer hoeft te leveren en temperatuur zonder verwarming. Praktische waarde van de thermische recuperatiecoëfficiënt rekening houdend met de beschaduwing van de vensters en met de thermische inertie van het gebouw. Toepassing van de rekenmethode van het Thermisch Reglement voor het Waals gewest (voorbeeld).
+
Termisch model van de type-eengezinswoning in België.

Termisch model van de type-eengezinswoning in België.

CSTC - Centre Scientifique et Technique de la Construction
Analyse van de resultaten van de berekening van de warmteverliezen uitgevoerd door het WTCB voor eengezinswoningen in België voor de periode januari 1981-april 1982. Uit de inhoud : thermische karakteristieken van de onderzochte huizen, thermische karakteristieken van een fictief huis, raming van het energieverbruik voor de verwarming van drie gemiddelde huizen.
+
Bedrijfsrendement van centrale verwarmingsketels voor eengezinswoningen. Werking van ketels met konstante vertrektemperatuur.

Bedrijfsrendement van centrale verwarmingsketels voor eengezinswoningen. Werking van ketels met konstante vertrektemperatuur.

CSTC - Centre Scientifique et Technique de la Construction
Het doel van deze nota is de lezer grootteorden te geven van verschillende parameters : nominaal rendement van de ketel, gemiddelde watertemperatuur in de ketel of van de ketel gevraagd nuttig vermogen, opdat de berekening van het seizoensrendement van een ketel voor de in België heersende temperatuurvoorwaarden zo nauwkeurig en gemakkelijk mogelijk zou zijn.
+
Het lawaai veroorzaakt door sanitaire uitrustingen.

Het lawaai veroorzaakt door sanitaire uitrustingen.

CSTC - Centre Scientifique et Technique de la Construction
Analyse van de verschillende geluidsbronnen in een sanitaire installatie (trillingen, voortplanting en uitstraling van het geluid). Akoestisch-comfortcriteria in woonvertrekken (norm NBN S01-401 en buitenlandse normen). Resultaten van metingen in situ. Voornaamste geluidsbronnen : de kranen. Akoestische classificatie van de sanitaire uitrusting in België, Duitsland en Frankrijk.Invloed van de scheidingswand op de voortplanting van het geluid van waterleidingen.

Pages