EPD Support Programma

Proposé par Ibram Nobels
15 Juin 2018
EPD Support Programma
Bruxelles Environnement
Omdat de EPD’s (milieuproductverklaringen) voor de producenten van bouwmaterialen een must worden, heeft BMP in samenwerking met VITO een ondersteuningsprogramma opgezet voor alle producenten, leden en niet-leden.

Evenement en néerlandais. Voir l'événement en français

Programma

 • 13.00 Ontvangst
 • 13.30 Welkom en kadering EPD support programma
 • 13.40 De Environmental Product Declaration (EPD) en de milieuprestatie van gebouwen
  - De milieuverklaring (EPD), vertaling van strategische beslissingen en cruciale informatie om de milieuprestatie van gebouwen te bepalen. Tom Rommens, Gyproc
  - De databank van de federale overheid. Dieter De Lathauwer (FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu)
  - Korte demo van TOTEM, tool van de Gewesten om de milieu-prestatie van gebouwen te berekenen. Roos Servaes, Evi Rossi (OVAM)
  - Nut & toepassingen: getuigenis vanuit de sector. Tom Rommens, Gyproc
  Vragen vanuit het publiek

 

 

 • 15.20 Koffiepauze
 • 15.40 EPD support programma
  - Stappenplan opmaak EPD. Carolin Spirinckx (VITO/EnergyVille)
  - Een betaalbare EPD. Philippe Callewaert (BMP-PMC)
  - Praktische informatie. Carolin Spirinckx (VITO/EnergyVille)
  - Vragen vanuit het publiek
 • 17.00 Netwerk moment

Deelname is gratis maar inschrijving is verplicht

Datum: vrijdag 15 juni 2018 om 13u

Plaats: Eternit, Kuiermansstraat 1, 1880 Kapelle-op-den-Bos

Inschrijving: per mail aan info@bmpmc.be