Aides au maître d'ouvrage

17 parmi 97 résultats

10 Septembre 2014
Article
+
Bodemverontreiniging: Hoe de gegevens van de inventaris valideren?

Pollution du sol: Comment valider les données de l’inventaire ?

Bruxelles Environnement
Comment participer à la validation des données de votre terrain? Les informations reprises dans l’inventaire de l’état du sol doivent être validées selon un processus arrêté par l’ordonnance de 2009, modifiée en 2017. Ce processus de validation comprend plusieurs étapes :
08 Septembre 2014
Article
+
Focus: Beheer en sanering van verontreinigde bodems

Focus: Financement des travaux d'assainissement et de gestion des sols pollués

Bruxelles Environnement
L’ordonnance bruxelloise du 5 mars 2009 relative à la gestion et à l’assainissement des sols pollués encadre et détermine les obligations d’assainissement et de gestion des risques environnementaux et sanitaires à charge des propriétaires et/ou exploitants de terrains pollués ou potentiellement pollués (voir fiche documentée « Gestion des sols pollués en Région de Bruxelles-Capitale : cadre
+
RÉEMPLOI / RÉUTILISATION DES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

RÉEMPLOI / RÉUTILISATION DES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

RESSOURCES
Comment, sur un projet, définir et atteindre des objectifs de réutilisation et de recyclage des déchets de la construction? En fournissant des conseils sur les procédures à mettre en œuvre tout au long d'un projet, le guide pratique sur le réemploi des matériaux de constructions vous aide à structurer votre démarche. Ce guide vous propose également une série de documents chantiers issus de projets pilotes qui pourront vous servir de source d'inspiration.
19 Juin 2014
Article
+
Energie solaire : deux mesures en faveur des ménages wallons qui souhaitent diminuer leur facture énergétique.

Energie solaire : deux mesures en faveur des ménages wallons qui souhaitent diminuer leur facture énergétique.

Confédération Construction
Communiqué de presse Deux mesures en faveur des ménages wallons qui souhaitent diminuer leur facture énergétique : « Qualiwatt » : mécanisme de soutien au photovoltaïque « Soltherm » : mécanisme de soutien aux énergies solaires en Wallonie Communiqué de presse Deux mesures en faveur des ménages wallons qui souhaitent diminuer leur facture énergétique : « Qualiwatt » : mécanisme de soutien au photovoltaïque « Soltherm » : mécanisme de soutien aux énergies solaires en Wallonie
29 Mars 2017
Actualité
+
Voorstelling Innovation Paper: Circulaire economie in de bouw

Voorstelling Innovation Paper: Circulaire economie in de bouw

WTCB-CSTC-BBRI
Het begrip ‘circulaire economie’ wint almaar aan belang, maar wat betekent dit concreet voor de bouwsector? Deze Innovation Paper wil de sector informeren over deze evolutie en de innovatie-opportuniteiten die deze met zich meebrengt. De paper gaat dieper in op de basisconcepten en principes, en biedt een blik op goede voorbeelden, nieuwe perspectieven en uitdagingen voor de sector. De Innovation Paper is online beschikbaar.
31 Janvier 2017
Article
+
Trajectbegeleiding: garantie op succesvolle duurzame gebouwen

Trajectbegeleiding: garantie op succesvolle duurzame gebouwen

Pixii
Een OCMW-gebouw, bibliotheek, brandweerkazerne, school, ziekenhuis, theater, sporthal… energetisch bouwen of verbouwen? Voor ondersteuning bij het uitwerken van duurzame gebouwen en wijken kan een stad, gemeente, OCMW, sociale huisvestingsmaatschappij… in de hoedanigheid van bouwheer, opdrachtgever of opdrachtnemer beroep doen op trajectbegeleiding van Pixii.
19 Mai 2015
Publication
+
Installatietoets

Installatietoets

Vlaamse Confederatie Bouw
Met de Installatietoets kan u gericht de installatie-eisen nagaan die van toepassing zijn in Vlaanderen bij renovaties en functiewijzingen met een melding of bouwaanvraag vanaf 1 januari 2015. Deze eisen zijn enkel geldig indien de installatie wordt vernieuwd, vervangen of nieuw geplaatst. De installatie-eisen bij renovatie worden ingevoegd in het bestaande EPB-kader. Er zijn eisen aan de nieuwe of vernieuwde installaties voor verwarming, sanitair warm water, koeling, ventilatie enz
19 Mai 2015
Article
+
Luchtdicht Bouwen van A tot Z

Luchtdicht Bouwen van A tot Z

Vlaamse Confederatie Bouw
Luchtdicht bouwen is cruciaal om energiezuinig te bouwen! Een goede luchtdichtheid kan het E-peil doen dalen met 5 à 15 E-punten. Het is ook belangrijk om een comfortabel binnenklimaat te realiseren, met gezonde binnenlucht en een goed functionerend ventilatiesysteem, zonder tocht en vochtproblemen, met een goede geluidisolatie en een voldoende brandveiligheid.

Pages