Architectes et bureaux d'étude

9 parmi 9 résultats

+
Plus de confort avec moins d'énergie.

Plus de confort avec moins d'énergie.

CSTC - Centre Scientifique et Technique de la Construction
Evolutions des exigences de confort au cours de ces 50 dernières années, avec les améliorations apportées sur le plan des économies d'énergie, du niveau d'isolation thermique et du traitement des ponts thermiques et des infiltrations d'air. Bref aperçu des activités du CSTC dans tous ces domaines et de son rôle dans la normalisation et la réglementation.
+
Ventilatiegids. Stappenplan voor comfortabel en energiezuinig ventileren.

Ventilatiegids. Stappenplan voor comfortabel en energiezuinig ventileren.

CSTC - Centre Scientifique et Technique de la Construction
Brochure met als doel de gebruiker een hulpmiddel aan te reiken voor de installatie van een ventilatie waarmee hij niet alleen zijn comfort verbetert maar ook energie bespaart. Deze brochure werd ontworpen volgens een stap-voor-stap installatieplan voor een ventilatie. Voor alle 11 stappen werd een fiche opgesteld met de relevante basisinformatie (waarom?), een beschrijving van de werkwijze (hoe?) en een toepassing op een modelwoning (voorbeeld). Men kan de stappen doorlopen aan de hand van een...