Architectes et bureaux d'étude

20 parmi 160 résultats

+
Ventilatiegids. Stappenplan voor comfortabel en energiezuinig ventileren.

Ventilatiegids. Stappenplan voor comfortabel en energiezuinig ventileren.

CSTC - Centre Scientifique et Technique de la Construction
Brochure met als doel de gebruiker een hulpmiddel aan te reiken voor de installatie van een ventilatie waarmee hij niet alleen zijn comfort verbetert maar ook energie bespaart. Deze brochure werd ontworpen volgens een stap-voor-stap installatieplan voor een ventilatie. Voor alle 11 stappen werd een fiche opgesteld met de relevante basisinformatie (waarom?), een beschrijving van de werkwijze (hoe?) en een toepassing op een modelwoning (voorbeeld). Men kan de stappen doorlopen aan de hand van een...
+
De Energieprestatieregelgeving voor gebouwen : de laatste evoluties.

De Energieprestatieregelgeving voor gebouwen : de laatste evoluties.

CSTC - Centre Scientifique et Technique de la Construction
Overzicht van de nieuwe eisen op het vlak van de energieprestatie en de ventilatie van gebouwen die ingevoerd werden in de reglementering van het Vlaamse Gewest met betrekking tot de warmte-isolatie van gebouwen, om in overeenstemming te zijn met de eisen uit de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2002 betreffende de energieprestatie van gebouwen.
+
Ventilatie van kantoorgebouwen - Naar een betere formulering van de eisen... (alleen beschikbaar on-line).

Ventilatie van kantoorgebouwen - Naar een betere formulering van de eisen... (alleen beschikbaar on-line).

CSTC - Centre Scientifique et Technique de la Construction
Dit document heeft tot doel de minimumeisen voor de dimensionering van ventilatiesystemen in kantoorgebouwen voor te stellen. Na een overzicht van de normen en reglementeringen die van toepassing zijn voor de ventilatie van gebouwen in België, evenals van de basisprincipes van ventilatie en in het bijzonder van de eisen op het gebied van het thermische en akoestische comfort, de luchtkwaliteit, de energetische prestaties en de installatie (toelaatbare drukvoorwaarden,...) om de goede werking...
1999
Publication
+
Ventilatie van woningen - Natuurlijke toevoer.

Ventilatie van woningen - Natuurlijke toevoer.

CSTC - Centre Scientifique et Technique de la Construction
Beschrijving van de mogelijke oplossingen voor de natuurlijke verseluchtvoorziening (voor de lage en intensieve ventilatie en de ventilatie van speciale lokalen), met de te realiseren debieten, de dimensionering van de voedingsvoorzieningen (afdichtbare en regelbare openingen), hun plaats en andere prestatie-eisen (toelaatbaar lekdebiet, akoestische kwaliteit, montage- en onderhoudsvoorschriften,...) .
1999
Publication
+
Ventilatie van woningen - Natuurlijke afvoer.

Ventilatie van woningen - Natuurlijke afvoer.

CSTC - Centre Scientifique et Technique de la Construction
Beschrijving van mogelijke oplossingen voor de natuurlijke luchtafvoer in woningen, van toepassing op de lage en intensieve ventilatie en de ventilatie van speciale lokalen: plaats en te realiseren debiet, samenstelling van die afvoervoorzieningen (regelbare afvoeropening, kokers en uitmonding op het dak), dimensionering van die voorzieningen (afsluitbare en regelbare) en kokers, tracé en plaats van de kokers, eisen inzake de hoogte van de koker boven het dak en enkele andere prestatie-eisen. .
+
Onderbreking van koudebruggen in uitkragende betonconstructies. (Onderzoek).

Onderbreking van koudebruggen in uitkragende betonconstructies. (Onderzoek).

CSTC - Centre Scientifique et Technique de la Construction
Voorstelling van bouwtechnische oplossingen uitgevoerd door middel van geprefabriceerde wapeningssystemen om koudebruggen in uitkragende betonconstructies (hier balkons) te vermijden of te beperken. Analyse van voorbeelden van thermische onderbrekingen zowel wat de stabiliteit als de hygrometrie betreft.
+
De kwaliteit van het water aan de kraan. (Onderzoek)

De kwaliteit van het water aan de kraan. (Onderzoek)

CSTC - Centre Scientifique et Technique de la Construction
In België geldende voorschriften inzake de kwaliteit van het drinkwater. Resultaten van het eerste luik van een onderzoek dat twee jaar geleden door het WTCB werd aangevat, en dat bestond uit de bepaling van de mate waarin de distributie-installatie in het gebouw de kwaliteit van het water aan de kraan beïnvloedt (fysisch-chemische en microbiologische parameters) aan de hand van een enquête die tot doel had de kwaliteit van het kraanwater te vergelijken met dat van het water in de openbare...

Pages