Architectes et bureaux d'étude

3 parmi 3 résultats

2014
Publication
+
L'isolation thermique des toitures à versants.

L'isolation thermique des toitures à versants.

CSTC - Centre Scientifique et Technique de la Construction
Cette Note d'information technique a pour objet l'isolation thermique des toitures de maisons unifamiliales dont la couverture est composée de petits éléments discontinus tels que des tuiles ou des ardoises. Elle reprend, dans un premier temps, les notions de base. Elle traite ensuite des composants des toitures à versants, de la conception et de la mise en ½uvre des systèmes d'isolation pour toitures. Elle aborde finalement les travaux de rénovation, plus précisément les deux thématiques...
2014
Publication
+
Thermische isolatie van hellende daken.

Thermische isolatie van hellende daken.

CSTC - Centre Scientifique et Technique de la Construction
Het toepassingsgebied van deze Technische Voorlichting beperkt zich tot de isolatie van daken van eengezinswoningen waarvan de dakbedekking bestaat uit kleine schubvormige elementen zoals pannen of leien. Eerst worden de basisprincipes uiteengezet. Vervolgens worden de samenstellende elementen van hellende daken en het ontwerp en de uitvoering van dakisolatiesystemen verder toegelicht. Het laatste hoofdstuk van deze TV is gewijd aan de renovatiewerken, meer bepaald de twee volgende thema's: de...
+
Nieuwe lambda-waarden voor isolatiematerialen. (Van Normen & Reglementen).

Nieuwe lambda-waarden voor isolatiematerialen. (Van Normen & Reglementen).

CSTC - Centre Scientifique et Technique de la Construction
Enkele ophelderingen inzake de "niet-gecertificeerde" isolatieproducten met genormaliseerde lambdawaarden en "gecertificeerde" isolatieproducten met gewaarborgde lambdawaarden, omwille van de recente aanpassing door de BUTgb van alle technische goedkeuringen van isolatieproducten en -systemen, in functie van een nieuwe door het CEN ontwikkelde evaluatiemethode voor de bepaling en controle van de isolatieproducten.