Architectes et bureaux d'étude

16 parmi 76 résultats

1994
Publication
+
Le calorifugeage extérieur des tuyauteries d'eau et des conduits d'air. (Normes & Règlements).

Le calorifugeage extérieur des tuyauteries d'eau et des conduits d'air. (Normes & Règlements).

CSTC - Centre Scientifique et Technique de la Construction
Principes qui président à la procédure mise en place par l'UBAtc (Union belge pour l'agrément technique dans la construction) en vue de l'octroi de l'agrément technique aux systèmes calorifuges pour tuyauteries d'eau (eau chaude, eau froide, eau glacée ou eau de refroidissement) et conduits d'air (chaud ou froid), destinés tant à la distribution qu'à l'évacuation de ces fluides.
+
Bepleisteringen op buitenisolatie (ETICS) (vervangt gedeeltelijk de TV 209).

Bepleisteringen op buitenisolatie (ETICS) (vervangt gedeeltelijk de TV 209).

CSTC - Centre Scientifique et Technique de la Construction
Deze TV vormt een leidraad voor de goede uitvoering van de ETICS (composietsystemen voor buitengevelisolatie met bepleistering). De gebruikte materialen en de toegelaten ondergronden worden beschreven. Het document geeft ook een overzicht van de belastingen waaraan de ETICS moeten weerstaan en de eisen die in deze context opgelegd worden. De focus in deze Nota ligt eveneens op de aanbevelingen over de opbouw van de technische details (ontwerp en uitvoering), waarbij rekening gehouden wordt met...
2014
Publication
+
Thermische isolatie van hellende daken.

Thermische isolatie van hellende daken.

CSTC - Centre Scientifique et Technique de la Construction
Het toepassingsgebied van deze Technische Voorlichting beperkt zich tot de isolatie van daken van eengezinswoningen waarvan de dakbedekking bestaat uit kleine schubvormige elementen zoals pannen of leien. Eerst worden de basisprincipes uiteengezet. Vervolgens worden de samenstellende elementen van hellende daken en het ontwerp en de uitvoering van dakisolatiesystemen verder toegelicht. Het laatste hoofdstuk van deze TV is gewijd aan de renovatiewerken, meer bepaald de twee volgende thema's: de...
+
Initiële thermische prestaties van dunne reflecterende producten (enkel online beschikbaar).

Initiële thermische prestaties van dunne reflecterende producten (enkel online beschikbaar).

CSTC - Centre Scientifique et Technique de la Construction
Resultaten van een WTCB-onderzoek naar de thermische prestaties in de winter van dunne reflecterende producten. Dit gebeurde enerzijds door middel van laboratoriummetingen (onder stationaire randvoorwaarden) en anderzijds aan de hand van metingen in testcellen, onderworpen aan reële buitenomstandigheden (niet-stationaire randvoorwaarden). Deze resultaten werden eerst onderling vergeleken en vervolgens met de resultaten van berekeningen, uitgevoerd volgens de geldende normen (EN ISO 6946).
1996
Publication
+
Warmte-isolatie en ventilatie: de nieuwe Waalse reglementering. (Van Normen & Reglementen).

Warmte-isolatie en ventilatie: de nieuwe Waalse reglementering. (Van Normen & Reglementen).

CSTC - Centre Scientifique et Technique de la Construction
Wijzigingen aangebracht door de nieuwe Waalse thermische reglementering die op 1 december 1996 van kracht geworden is, vergeleken met het thermisch reglement dat sedert 1984 van kracht was in Wallonië (tabel met de samenvatting van de nieuwe eisen inzake ventilatie en isolatie).
+
Nieuwe lambda-waarden voor isolatiematerialen. (Van Normen & Reglementen).

Nieuwe lambda-waarden voor isolatiematerialen. (Van Normen & Reglementen).

CSTC - Centre Scientifique et Technique de la Construction
Enkele ophelderingen inzake de "niet-gecertificeerde" isolatieproducten met genormaliseerde lambdawaarden en "gecertificeerde" isolatieproducten met gewaarborgde lambdawaarden, omwille van de recente aanpassing door de BUTgb van alle technische goedkeuringen van isolatieproducten en -systemen, in functie van een nieuwe door het CEN ontwikkelde evaluatiemethode voor de bepaling en controle van de isolatieproducten.
+
Uitwendige warmte-isolatie van waterleidingen en luchtkanalen. (Van Normen & Reglementen).

Uitwendige warmte-isolatie van waterleidingen en luchtkanalen. (Van Normen & Reglementen).

CSTC - Centre Scientifique et Technique de la Construction
Basisprincipes van de procedure ontwikkeld door de BUTgb (Belgische Unie voor de Technische goedkeuring in de bouw) voor de aflevering van een technische goedkeuring voor isolatiesystemen voor waterbuizen (warm water, koud water, koelwater) en luchtleidingen (warme en koude lucht), bestemd zowel voor de distributie als afvoer van die fluïda.

Pages