Producteurs et négociants de matériaux

7 parmi 7 résultats

2017
Publication
+
Montage des capteurs solaires sur les toitures à versants.

Montage des capteurs solaires sur les toitures à versants.

CSTC - Centre Scientifique et Technique de la Construction
La présente Note d'information technique (NIT) a pour objectif de proposer des solutions concrètes pour le montage de capteurs solaires sur les toitures à versants, tant en construction neuve et qu'en rénovation. Elle s'applique aux toitures dont la pente est comprise entre 15° et 75°, ainsi qu'aux types de couverture les plus fréquents : plaques ondulées, tuiles, ardoises et feuilles de zinc à joints debout. Cette NIT traite principalement de l'adaptation des éléments de couverture, nécessaire...
2014
Publication
+
L'isolation thermique des toitures à versants.

L'isolation thermique des toitures à versants.

CSTC - Centre Scientifique et Technique de la Construction
Cette Note d'information technique a pour objet l'isolation thermique des toitures de maisons unifamiliales dont la couverture est composée de petits éléments discontinus tels que des tuiles ou des ardoises. Elle reprend, dans un premier temps, les notions de base. Elle traite ensuite des composants des toitures à versants, de la conception et de la mise en ½uvre des systèmes d'isolation pour toitures. Elle aborde finalement les travaux de rénovation, plus précisément les deux thématiques...
2006
Publication
+
Les toitures vertes.

Les toitures vertes.

CSTC - Centre Scientifique et Technique de la Construction
NIT qui a pour objectif d'étudier les différents types de toiture verte et de détailler leurs exigences propres. On analyse les avantages et les inconvénients des différents types de toiture jardin, la conception de la toiture plate en vue d'y installer une toiture végétalisée, la conception et la composition des toitures vertes, les ouvrages de raccord et particularités constructives des toitures vertes ainsi que les méthodes d'entretien de ces toitures.
2017
Publication
+
Montage van zonnepanelen op hellende daken.

Montage van zonnepanelen op hellende daken.

CSTC - Centre Scientifique et Technique de la Construction
Deze Technische Voorlichting (TV) heeft als oogmerk om concrete oplossingen aan te rijken voor de montage van zonnepanelen op hellende daken en dit, zowel bij nieuwbouw als bij renovatie. Ze is van toepassing op daken waarvan de helling begrepen is tussen 15° en 75° en op de meest voorkomende types dakbedekkingen: golfplaten, pannen, leien en zinkbanen met staande naden. In deze TV wordt voornamelijk ingegaan op de aanpassingen die aan de dakbedekkingselementen doorgevoerd moeten worden om te...
2014
Publication
+
Thermische isolatie van hellende daken.

Thermische isolatie van hellende daken.

CSTC - Centre Scientifique et Technique de la Construction
Het toepassingsgebied van deze Technische Voorlichting beperkt zich tot de isolatie van daken van eengezinswoningen waarvan de dakbedekking bestaat uit kleine schubvormige elementen zoals pannen of leien. Eerst worden de basisprincipes uiteengezet. Vervolgens worden de samenstellende elementen van hellende daken en het ontwerp en de uitvoering van dakisolatiesystemen verder toegelicht. Het laatste hoofdstuk van deze TV is gewijd aan de renovatiewerken, meer bepaald de twee volgende thema's: de...