Promoteurs immobiliers

20 parmi 1384 résultats

1994
Publication
+
De PLEIADE-woning. (Onderzoek).

De PLEIADE-woning. (Onderzoek).

CSTC - Centre Scientifique et Technique de la Construction
Voorstelling van de Belgische bijdrage tot het project getiteld Task 13 of Low Energy Advanced Dwellings van het Internationaal Energie Agentschap (IEA), die tot doel heeft concreet te doen nadenken over realistische concepten voor energiezuinige huizen voor de jaren 2000-2005. Concretisatie door de Belgische deelnemers aan dit project, onder de vorm van het huis PLEIADE (Passive Low Energy Innovative Architecture DEsign): thermische karakteristieken van dit gebouw (isolatie), verwarmings- en...
+
Eurokobra : een Europees projekt voor het maken van een koudebrugatlas op computer. (Onderzoek).

Eurokobra : een Europees projekt voor het maken van een koudebrugatlas op computer. (Onderzoek).

CSTC - Centre Scientifique et Technique de la Construction
Het verschijnsel "koudebruggen" en hun gevolgen, lokalisatie van de meest voorkomende koudebruggen in gebouwen, methode voor de evaluatie van het risico en de impact van koudebruggen. Het Europese project Eurokobra: krachtig, snel, nauwkeurig en gebruiksvriendelijk computerprogramma gekoppeld aan een uitgebreide databank inzake koudebruggen (bondig overzicht van de gebruikswijze van het programma Kobra en de databank inzake bouwdetails).
+
Uitwendige warmte-isolatie van waterleidingen en luchtkanalen. (Van Normen & Reglementen).

Uitwendige warmte-isolatie van waterleidingen en luchtkanalen. (Van Normen & Reglementen).

CSTC - Centre Scientifique et Technique de la Construction
Basisprincipes van de procedure ontwikkeld door de BUTgb (Belgische Unie voor de Technische goedkeuring in de bouw) voor de aflevering van een technische goedkeuring voor isolatiesystemen voor waterbuizen (warm water, koud water, koelwater) en luchtleidingen (warme en koude lucht), bestemd zowel voor de distributie als afvoer van die fluïda.
+
Verwarmingslinten voor sanitair-warmwaterleidingen. (Uit de praktijk).

Verwarmingslinten voor sanitair-warmwaterleidingen. (Uit de praktijk).

CSTC - Centre Scientifique et Technique de la Construction
Werkingsprincipe van verwarmingslinten voor sanitair-warmwaterleidingen (alternatieve oplossing voor ringleidingen met circulatie), criteria voor de keuze van verwarmingslinten (linten met constant vermogen en zelfregelende linten), plaatsing van dergelijke linten en hun reële weerslag op het energieverbruik.
+
Vervangingsprodukten voor spuitasbest. Deel 1 : technische karakteristieken. (Onderzoek).

Vervangingsprodukten voor spuitasbest. Deel 1 : technische karakteristieken. (Onderzoek).

CSTC - Centre Scientifique et Technique de la Construction
Studie van de technische karakteristieken van alle families van producten voor de vervanging van asbestspuitlagen : brandgedrag (brandreacties en toxiciteit tijdens de verbranding), akoestische proeven (verbetering van de geluidsisolatie en geluidscorrectie), thermische proeven (thermische geleidbaarheid en weerstand), anticondensatievermogen, trillingsgedrag, gedrag in de tijd (duurzaamheid). Tabel met aanduiding van de gebruiksdomeinen van de voornaamste producten.
+
Vervangingsprodukten voor spuitasbest. Deel 2 : risico's voor de gezondheid. (Onderzoek).

Vervangingsprodukten voor spuitasbest. Deel 2 : risico's voor de gezondheid. (Onderzoek).

CSTC - Centre Scientifique et Technique de la Construction
Studie van de mogelijke impact op de gezondheid, en met name de giftigheid voor de longen van de vervangingsproducten voor asbestvezels, zoals minerale kunstvezels (glasvezel, steenvezel, slakkenvezel en keramische vezels) tijdens het opspuiten van de vervanginsproducten, na het spuiten en na versnelde veroudering, en te voorziene beschermingssystemen tijdens de verwerking van de producten (bescherming van de huid, ogen en ademhaling).
+
Inkapselen van asbestspuitlagen. (Uit de praktijk).

Inkapselen van asbestspuitlagen. (Uit de praktijk).

CSTC - Centre Scientifique et Technique de la Construction
Problematiek in verband met asbestspuitlagen ( gezondheidsgevaren, het Koninklijk Besluit van 22 juli 1991 inzake arbeidsbescherming, saneringsmethoden). Inkapseling van spuitasbest : toepassingsgebied, technieken (gewone en gewapende omhulling, omhulling met een dikke bepleistering, diepte-impregnatie, verdubbeling), resultaten van WTCB-proeven op diverse inkapselingsproducten.
1993
Publication
+
Dampkappen en keukenventilatie.

Dampkappen en keukenventilatie.

CSTC - Centre Scientifique et Technique de la Construction
Basisgegevens voor dampkappen voor keukenventilatie. Classificatie van dampkappen en hun toebehoren (filters, afvoerleidingen). Eisen van de gebruiker van een dampkap : afvoer van polluenten, energieverbruik, geluidsoverlast, enz. Technische aspecten van de installatie (soorten dampkappen, afmetingen en plaatsing, afvoer van de kookdampen, luchttoevoer, akoestisch gedrag, afvoerleidingen, controle van de debieten, brandveiligheid, verlichting, onderhoud en gebruik). Methoden om de...
+
Vocht in gebouwen : oorzaken en remedies. (Uit de praktijk).

Vocht in gebouwen : oorzaken en remedies. (Uit de praktijk).

CSTC - Centre Scientifique et Technique de la Construction
Vochtgehalte van de materialen en zijn meting. Oorzaken van vochtigheid in gebouwen, veroorzaakte problemen, preventie en remediëring : bouwvocht (door de materialen geabsorbeerd water), hygroscopiciteit en condensatie, infiltratie (via gevels, daken, kelders, schrijnwerk), stijgvocht, toevallige oorzaken (waterlekken).
+
Vlaamse termische reglementering : maximale k-waarde van op te richten gemeenschappelijke wanden. (Aktueel).

Vlaamse termische reglementering : maximale k-waarde van op te richten gemeenschappelijke wanden. (Aktueel).

CSTC - Centre Scientifique et Technique de la Construction
Toelichting op de interpretatie van de thermische reglementering op nieuwe woningen in Vlaanderen, wat betreft de k-waarde van scheidingswanden tussen appartementen, en van bestaande gemene muren met een nieuw gebouw.
+
Recycleren van bouw- en slooppuin : mogelijkheden tot hergebruik als toeslagmateriaal in beton. (Uit de praktijk).

Recycleren van bouw- en slooppuin : mogelijkheden tot hergebruik als toeslagmateriaal in beton. (Uit de praktijk).

CSTC - Centre Scientifique et Technique de la Construction
Overzicht van de recyclagemogelijkheden van bouw- en sloopafval onder de vorm van toeslagstoffen, analyse van de technologische aspecten in verband met het gebruik van kringloopgranulaten in betonconstructies (invloed op de eigenschappen van vers en verhard beton en op de duurzaamheid van beton), analyse van praktische toepassingen, hinderpalen en marktevolutie, recente ontwikkeling inzake voorschriften en normalisatie.
+
Ventilatie en beheer van de luchtkwaliteit. (Onderzoek).

Ventilatie en beheer van de luchtkwaliteit. (Onderzoek).

CSTC - Centre Scientifique et Technique de la Construction
Strategieën voor het beheer van de luchtkwaliteit in gebouwen : beperkt gebruik van bepaalde producten, gebruik van vervangingsproducten, luchtfiltrering, ventilatie. Evaluatie van de luchtdichtheid van een gebouw en van het luchtverversingsvoud. Minimumeisen gesteld aan een ventilatie-installatie : technische eisen (keuze van de debieten, luchtfiltratiesystemen, verbruik en onderhoud), comforteisen (geluidsoverlast, reukhinder, tocht), enz. Ventilatie en energieverbruik : het...
+
De kwaliteit van het water aan de kraan. (Onderzoek)

De kwaliteit van het water aan de kraan. (Onderzoek)

CSTC - Centre Scientifique et Technique de la Construction
In België geldende voorschriften inzake de kwaliteit van het drinkwater. Resultaten van het eerste luik van een onderzoek dat twee jaar geleden door het WTCB werd aangevat, en dat bestond uit de bepaling van de mate waarin de distributie-installatie in het gebouw de kwaliteit van het water aan de kraan beïnvloedt (fysisch-chemische en microbiologische parameters) aan de hand van een enquête die tot doel had de kwaliteit van het kraanwater te vergelijken met dat van het water in de openbare...
+
Termische reglementering in Vlaanderen : strenger globaal isolatieniveau sinds 1 september 1993. (Aktueel).

Termische reglementering in Vlaanderen : strenger globaal isolatieniveau sinds 1 september 1993. (Aktueel).

CSTC - Centre Scientifique et Technique de la Construction
Overzicht van de wijzigingen van het decreet van de Vlaamse Executieve dat op 1 september 1993 van kracht werd, en waarin de minimumeisen zijn bepaald inzake thermische isolatie van woningen : globaal isolatieniveau en maximum K-coëfficiënt van elementen van eengezinswoningen.
+
Stortplaatsen die het milieu minimaal belasten : onderzoek naar een aangepaste opbouw. (Onderzoek).

Stortplaatsen die het milieu minimaal belasten : onderzoek naar een aangepaste opbouw. (Onderzoek).

CSTC - Centre Scientifique et Technique de la Construction
Principes van het ontwerp en de inrichting van stortplaatsen : plaatsing van de afdichting (bentonietmatras) op de bodem en de taluds van de stortplaats, drainering van de uitlogingen, plaatsing van tussenafdeklagen naarmate de stortplaats wordt gevuld en van een bovenafdichting eenmaal dat de stortplaats gevuld is. Recent praktijkvoorbeeld. Huidige stand van de studie van de invloed van afvalstoffen op het afdichtingssysteem van stortplaatsen, die in 1991 door het WTCB werd aangevat :...
+
Hergebruik van bouw- en slooppuin als granulaat in beton voor gebouwen en kunstwerken. (Van Normen & Reglementen).

Hergebruik van bouw- en slooppuin als granulaat in beton voor gebouwen en kunstwerken. (Van Normen & Reglementen).

CSTC - Centre Scientifique et Technique de la Construction
Bepalingen voorzien in de recente omzendbrief van het Departement Leefmilieu & Infrastructuur van de Vlaamse Gemeenschap, die betrekking heeft op het hergebruik van bouw- en slooppuin onder de vorm van granulaten in beton bestemd voor gebouwen en kunstwerken. Toelichtingen op de omzendbrief.

Pages