Promoteurs immobiliers

20 parmi 1384 résultats

+
Korrosie van stookketels en metalen schoorstenen door halogenen.

Korrosie van stookketels en metalen schoorstenen door halogenen.

CSTC - Centre Scientifique et Technique de la Construction
Emissiebronnen van halogenen (chloorfamilie) aanwezig in de verbrandingslucht, mechanisme van de corrosie van metalen gebruikt voor de fabricatie van ketels en metalen schoorstenen (staal, gietijzer, roestvrij austenietstaal, aluminium en koper). Methoden voor de opsporing van corrosie door chloor en mogelijke remedies. Enkele pathologische praktijkgevallen.
+
Zuurstofkorrosie bij verwarmingsinstallaties met kunststof buizen. Een stand van zaken.

Zuurstofkorrosie bij verwarmingsinstallaties met kunststof buizen. Een stand van zaken.

CSTC - Centre Scientifique et Technique de la Construction
Mechanisme van de corrosie door zuurstof in verwarmingsinstallaties. Methoden voor de behandeling van zuurstofcorrosie: maatregelen ter voorkoming van het binnendringen van zuurstof in de installatie, maatregelen voor het verwijderen van zuurstof uit de installatie, andere corrosiewerende maatregelen (gebruik van roestvrij stalen materialen en gescheiden systeem, verwijdering van corrosieafzetting).
1990
Publication
+
Ventilatie van de kruipruimte als remedie tegen radon-problemen: Voorspelling van de prestaties van verschillende strategieën.

Ventilatie van de kruipruimte als remedie tegen radon-problemen: Voorspelling van de prestaties van verschillende strategieën.

CSTC - Centre Scientifique et Technique de la Construction
Voorstelling van een rekenmethode die gebruik maakt van een driedimensioneel computerprogramma gebaseerd op de methode van de eindige verschillen, voor de evaluatie van bepaalde strategieën ter beperking van de radonconcentratie in woningen. Voorstelling van de resultaten van typeberekeningen die de mogelijkheden van het programma aantonen, dat bijzonder goed geschikt lijkt voor de voorspelling en evaluatie van de prestaties van de ventilatiestrategieën in kruipruimten.
+
Het Basisdokument "Energie".

Het Basisdokument "Energie".

CSTC - Centre Scientifique et Technique de la Construction
Analyse van de besprekingen die hebben geleid tot de opstelling van het Basisdocument "Energie", waarbij in het bijzonder aandacht werd besteed aan de aspecten met betrekking tot de bouwfysica: formulering van de behoeften van de gebruikers of bewoners (hygrothermisch en visueel comfort), formulering en berekening van de eisen inzake energiebesparing van de technische installaties en de thermische isolatie van gebouwen en karakterisatie van de bouwproducten (prioritair op te stellen Europese...
+
Vereenvoudigde modellen voor de termische berekening van gebouwen. Invloed van de termische kapaciteit.

Vereenvoudigde modellen voor de termische berekening van gebouwen. Invloed van de termische kapaciteit.

CSTC - Centre Scientifique et Technique de la Construction
Begrippen "thermische capaciteit" en "dynamisch gedrag"van een gebouw. Dynamische karakteristieken of analyse van het dynamisch gedrag van een gebouw. Vereenvoudigde modellen voor de thermische berekening van een gebouw en toepassingsvoorbeeld (voor intermitterende verwarming).
+
Natuurlijke termocirculatie van de lucht en architektuur.

Natuurlijke termocirculatie van de lucht en architektuur.

CSTC - Centre Scientifique et Technique de la Construction
Beschrijving van het verschijnsel van de thermocirculatie van de lucht (veroorzaakt door het serre-effect, dat op zijn beurt wordt veroorzaakt door de beglazing), implicaties van dit verschijnsel op de architectuur en driedimensionale modelvorming van dit verschijnsel in het geval van een dicht volume met onverschillig welke vorm.
1989
Publication
+
Ventilatiecriteria, gezondheid, hygiëne en komfort.

Ventilatiecriteria, gezondheid, hygiëne en komfort.

CSTC - Centre Scientifique et Technique de la Construction
Bronnen van binnenverontreiniging: radon, organische stoffen (formaldehyde), tabak, zwarte rook, koolstof-, stikstof- en zwaveloxide (afkomstig van de verwarming met fossiele brandstoffen), reukhinder, zuurstofverbruik en productie van CO2 door het menselijk lichaam, externe verontreinigende stoffen. Impact van iedere van deze bronnen op de gezondheid, omvang van de emissies en vereiste verse-luchtdebieten. Ventilatie-aanbevelingen: optimale luchtverversingsgraad in functie van de aard van de...
+
Belgische ervaringen inzake ventilatiekwaliteit in gebouwen.

Belgische ervaringen inzake ventilatiekwaliteit in gebouwen.

CSTC - Centre Scientifique et Technique de la Construction
Artikel dat een beeld wil schetsen van de Belgische woningen op het gebied van de ventilatie: analyse van de resultaten van pressurisatieproeven uitgevoerd in woningen en scholen (studie van de luchtdichtheid van deze woningen, alsook van het gedrag van de gebruikers uitgevoerd door het WTCB) en analyse van de problemen inzake condensatie en schimmelvorming, onaangename geuren en radon in woningen, alsook van hun relatie met de ventilatie.
1989
Publication
+
Verwarmingssystemen.

Verwarmingssystemen.

CSTC - Centre Scientifique et Technique de la Construction
Eenvoudige en bondige beschrijving van de voornaamste hedendaagse verwarmingssystemen en hun diverse componenten: individuele verwarmingstoestellen met hout, steenkool, stookolie of gas (open haarden, kachels, gemoduleerde gasverwarming) en elektrische verwarmingstoestellen (rechtstreekse en accumulatieverwarming), centrale verwarming(met warm water, door straling en met warme lucht),elementen van een centrale verwarmingsinstallatie (ketel, verwarmingselementen, leidingen, pompen, regel- en...
1989
Publication
+
Analyse van de warmte-isolatie en van het energieverbruik in een aantal sociale-woonwijken.

Analyse van de warmte-isolatie en van het energieverbruik in een aantal sociale-woonwijken.

CSTC - Centre Scientifique et Technique de la Construction
Resultaten van een analyse van het isolatieniveau en van het theoretisch en reëel energieverbruik in een zestigtal huizen en appartementen (sociale woningen) gelegen in twintig verschillende wijken (overal in België, gebouwd tijdens de periode 1953-1981 en voorzien van diverse verwarmings- en warmwaterproductiesystemen) en van een enquête over vochtproblemen in deze woningen (condensatie op de ruiten en condensatie en/of schimmelvorming op de muren).
+
Dynamische termische isolatie. Mogelijkheden en beperkingen.

Dynamische termische isolatie. Mogelijkheden en beperkingen.

CSTC - Centre Scientifique et Technique de la Construction
Principe en terminologie van de verschillende procédés(pariëtodynamische en permeodynamische isolatie). Karakterisatie en evaluatie van de intrinsieke prestaties van de systemen (prestaties van een pariëtodynamische spouwmuur, studie van een venster met pariëtodynamische isolatie). Integratie van de dynamische isolatiesystemen in het gebouw. Opsomming van enkele realisaties met hun eerste resultaten in Frankrijk.
+
Evaluatie van de effekten van koudebruggen. Matematische modellen en praktische rekenwijze.

Evaluatie van de effekten van koudebruggen. Matematische modellen en praktische rekenwijze.

CSTC - Centre Scientifique et Technique de la Construction
Gedetailleerde analyse van koudebruggen (bronnen van warmteverliezen, oppervlaktecondensatie en schimmelvorming), geïllustreerd aan de hand van gevalstudies: methoden voor de analyse van de fysische realiteit van koudebruggen, lineaire k-coëfficiënt en temperatuur van de koudebrug.

Pages