Promoteurs immobiliers

20 parmi 1384 résultats

+
Vochthuishouding in gebouwen. Schadeoorzaken. Koudebruggen. Binnenklimaat. Gegevens voor ontwerp en uitvoering van gebouwen. Woonvoorwaarden van gebouwen.

Vochthuishouding in gebouwen. Schadeoorzaken. Koudebruggen. Binnenklimaat. Gegevens voor ontwerp en uitvoering van gebouwen. Woonvoorwaarden van gebouwen.

CSTC - Centre Scientifique et Technique de la Construction
Ontstaan van schimmel. Factoren die aan de oorsprong van vocht in gebouwen liggen. De temperatuurfactor als criterium van de thermische kwaliteit van de bouwelementen.Woonvoorwaarden van gebouwen. Koudebruggen (definitie en typen, tien rekenvoorbeelden). Natuurlijke ventilatie van gebouwen. Luchtdichtheid van gebouwen en luchtinfiltratiedebieten. Raadgevingen voor de bewoning van gebouwen. In bijlage, uitwerking van de gebruikte formules.
+
Raming van de netto-energiebehoeften voor de verwarming van gebouwen.

Raming van de netto-energiebehoeften voor de verwarming van gebouwen.

CSTC - Centre Scientifique et Technique de la Construction
Warmteverliezen en netto-energiebehoeften van gebouwentemperatuur waarboven de verwarmingsinstallatie geen warmte meer hoeft te leveren en temperatuur zonder verwarming. Praktische waarde van de thermische recuperatiecoëfficiënt rekening houdend met de beschaduwing van de vensters en met de thermische inertie van het gebouw. Toepassing van de rekenmethode van het Thermisch Reglement voor het Waals gewest (voorbeeld).
+
Termisch model van de type-eengezinswoning in België.

Termisch model van de type-eengezinswoning in België.

CSTC - Centre Scientifique et Technique de la Construction
Analyse van de resultaten van de berekening van de warmteverliezen uitgevoerd door het WTCB voor eengezinswoningen in België voor de periode januari 1981-april 1982. Uit de inhoud : thermische karakteristieken van de onderzochte huizen, thermische karakteristieken van een fictief huis, raming van het energieverbruik voor de verwarming van drie gemiddelde huizen.
+
Bedrijfsrendement van centrale verwarmingsketels voor eengezinswoningen. Werking van ketels met konstante vertrektemperatuur.

Bedrijfsrendement van centrale verwarmingsketels voor eengezinswoningen. Werking van ketels met konstante vertrektemperatuur.

CSTC - Centre Scientifique et Technique de la Construction
Het doel van deze nota is de lezer grootteorden te geven van verschillende parameters : nominaal rendement van de ketel, gemiddelde watertemperatuur in de ketel of van de ketel gevraagd nuttig vermogen, opdat de berekening van het seizoensrendement van een ketel voor de in België heersende temperatuurvoorwaarden zo nauwkeurig en gemakkelijk mogelijk zou zijn.
+
Evolutie van de inzichten inzake inwendige kondensatie. (Speciaal nr).

Evolutie van de inzichten inzake inwendige kondensatie. (Speciaal nr).

CSTC - Centre Scientifique et Technique de la Construction
Er werd herhaaldelijk vastgesteld dat de recentelijk verworven kennis inzake inwendige condensatie onvoldoende verspreid was in de praktijk. Dit artikel heeft tot doel een bondig overzicht te geven van de leemten in de verschillende rekenmethoden en fouten in de interpretatie :methode van het dauwpunt, methode van de dampdrukcurven en methode van Glaser.
+
De rekenmetode van Glaser. (Speciaal nr).

De rekenmetode van Glaser. (Speciaal nr).

CSTC - Centre Scientifique et Technique de la Construction
Voorstelling van de methode Glaser in het kader van de huidige kennis, met verklaring van de wijze waarop ze moet worden gebruikt en hoe de resultaten van deze berekening moeten worden geëvalueerd. Basishypothesen, rekenmethode in stationaire grensvoorwaarden, grenstoestand ten gevolge van inwendige condensatie, stationaire periodische grensvoorwaarden : klimaat en hygrische inertie, toepassing van de methode voor de evaluatie van de droging,grenzen van de methode, enkele toepassingen gevolgd...
+
Onderzoek van het hygrothermisch gedrag van lichte daken met bitumineuze afdichting. (Speciaal nr).

Onderzoek van het hygrothermisch gedrag van lichte daken met bitumineuze afdichting. (Speciaal nr).

CSTC - Centre Scientifique et Technique de la Construction
Resultaten van de eerste twee fasen van een speurwerkprogramma omtrent de studie van het hygrothermisch gedrag van daken uitgevoerd met een bitumineuze afdichting op een houten dakvloer. Onderzoek van de schade in situ, gevolgd door laboratoriumproeven ter bepaling van de voornaamste redenen van de vochtschade en onderzoek van het gedrag van houtvezelplaten en platen van andere materialen gebruikt als dakvloer.

Pages