Energie

15 parmi 855 résultats

+
De toepassing van het Waals termisch reglement. Enquête ter bepaling van de overeenkomst tussen de niveaus K70-Be500 en de realisaties in de Waalse Regio.

De toepassing van het Waals termisch reglement. Enquête ter bepaling van de overeenkomst tussen de niveaus K70-Be500 en de realisaties in de Waalse Regio.

CSTC - Centre Scientifique et Technique de la Construction
Samenvatting van het rapport van de controlecampagne door middel van een enquête ter bepaling van de overeenkomst tussen de realisaties en de theoretische gegevens (plannen) geleverd door de kandidaat-bouwers om te voldoen aan het Waalse Thermisch Reglement (K70-Be500). Enquête gevoerd door de SIT op een steekproef van 120 huizen en samenvatting van de resultaten:berekening van het K-niveau na controle van de gegevens op plan, en berekening van het K-niveau volgens de reële in situ bepaalde...
+
Toekomstbeschouwingen: innoveren in de bouwsector. (Editoriaal).

Toekomstbeschouwingen: innoveren in de bouwsector. (Editoriaal).

CSTC - Centre Scientifique et Technique de la Construction
Domeinen van de bouwsector waarin vernieuwingen worden doorgevoerd (van de ontwerpers tot de aannemers, over de fabrikanten van bouwmaterialen en -materieel, zonder de spitssectoren te vergeten die van nabij of ver bij de bouwnijverheid zijn betrokken). Voornaamste hinderpalen voor de innovatie. Voorbeeld van de domotica of "Smart building" waarbij wordt getracht hoogtechnologische uitrustingen te integreren in de woning met als voornaamste doelstellingen de verbetering van de veiligheid, het...
1986
Publication
+
Ventilatie en infiltratie in gebouwen: de stand van zaken in België.

Ventilatie en infiltratie in gebouwen: de stand van zaken in België.

CSTC - Centre Scientifique et Technique de la Construction
Gegevens omtrent het niveau van luchtdichtheid van schrijnwerk. Onderzoek van de redenen waarom de luchtdichtheid van gebouwen in het algemeen en die van schrijnwerk in het bijzonder aan bepaalde eisen moet voldoen. Studie van de luchtdichtheid van gebouwen (meetmethoden, factoren die aan de oorsprong van warmteverliezen liggen, belang van de rol van het schrijnwerk inzake dichtheid). Aanzet tot een strategie ter verbetering van de luchtdichtheid van gebouwen en schrijnwerk.
+
Vochthuishouding in gebouwen. Schadeoorzaken. Koudebruggen. Binnenklimaat. Gegevens voor ontwerp en uitvoering van gebouwen. Woonvoorwaarden van gebouwen.

Vochthuishouding in gebouwen. Schadeoorzaken. Koudebruggen. Binnenklimaat. Gegevens voor ontwerp en uitvoering van gebouwen. Woonvoorwaarden van gebouwen.

CSTC - Centre Scientifique et Technique de la Construction
Ontstaan van schimmel. Factoren die aan de oorsprong van vocht in gebouwen liggen. De temperatuurfactor als criterium van de thermische kwaliteit van de bouwelementen.Woonvoorwaarden van gebouwen. Koudebruggen (definitie en typen, tien rekenvoorbeelden). Natuurlijke ventilatie van gebouwen. Luchtdichtheid van gebouwen en luchtinfiltratiedebieten. Raadgevingen voor de bewoning van gebouwen. In bijlage, uitwerking van de gebruikte formules.
+
Raming van de netto-energiebehoeften voor de verwarming van gebouwen.

Raming van de netto-energiebehoeften voor de verwarming van gebouwen.

CSTC - Centre Scientifique et Technique de la Construction
Warmteverliezen en netto-energiebehoeften van gebouwentemperatuur waarboven de verwarmingsinstallatie geen warmte meer hoeft te leveren en temperatuur zonder verwarming. Praktische waarde van de thermische recuperatiecoëfficiënt rekening houdend met de beschaduwing van de vensters en met de thermische inertie van het gebouw. Toepassing van de rekenmethode van het Thermisch Reglement voor het Waals gewest (voorbeeld).
+
Termisch model van de type-eengezinswoning in België.

Termisch model van de type-eengezinswoning in België.

CSTC - Centre Scientifique et Technique de la Construction
Analyse van de resultaten van de berekening van de warmteverliezen uitgevoerd door het WTCB voor eengezinswoningen in België voor de periode januari 1981-april 1982. Uit de inhoud : thermische karakteristieken van de onderzochte huizen, thermische karakteristieken van een fictief huis, raming van het energieverbruik voor de verwarming van drie gemiddelde huizen.
+
Energiebesparing in de woning. Gebouwkarakteristieken die belang hebben voor het energieverbruik.

Energiebesparing in de woning. Gebouwkarakteristieken die belang hebben voor het energieverbruik.

CSTC - Centre Scientifique et Technique de la Construction
Invloed van de thermische isolatie. Andere karakteristieken van het gebouw die de temperatuur zonder verwarming beïnvloeden (vorm van het gebouw, oriëntatie van de beglaasde gevels, thermische capaciteit of massa van de materialen, luchtdichtheid van het gebouw). Mogelijkheden en grenzen van de passieve energiebesparingsmaatregelen van een gebouw. Globale thermische isolatie. Invloed van de binneninrichting van een woning.
+
Energiebesparing in de woning. Overzicht van het energieverbruik in de woning.

Energiebesparing in de woning. Overzicht van het energieverbruik in de woning.

CSTC - Centre Scientifique et Technique de la Construction
Evolutie van het primair energieverbruik op nationaal vlak en in de sector van de woningbouw, van 1950 tot 1976.Voorbeeld van het energieverbruik in sociale woningen (metingen verricht tijdens de winter 1975-1976 in tien nieuwe huizen gelegen in Seneffe, voor de studie van de reële invloed van de verschillende verbeteringen van de thermische isolatie op het energieverbruik). Noodzaak van energiebesparing in de woningsector. Te nemen besparingsmaatregelen.
1979
Publication
+
Energiebesparing in de woning. Termische aspekten van het venster.

Energiebesparing in de woning. Termische aspekten van het venster.

CSTC - Centre Scientifique et Technique de la Construction
Het venster is een van de elementen van de buitenomhulling van een gebouw waarlangs energie ontsnapt, maar ook zorgt voor de verluchting, de natuurlijke verlichting en warmtewinst door de zon, aspecten waarmee rekening moet worden gehouden in de ontwerpfase om een gerechtvaardigde keuze te maken van de afmetingen, het type van ramen en van de beglazing.

Pages