Gestion du projet, chantier, bâtiment

10 parmi 10 résultats

2008
Publication
+
Gezondheidsproblemen en ventilatiesystemen in woningen.

Problèmes de santé et systèmes de ventilation dans les habitations.

CSTC - Centre Scientifique et Technique de la Construction
Diverses études ont révélé que les problèmes de pollution de l'air intérieur, de confort et de santé rencontrés dans les habitations sont généralement dus à des anomalies lors de la conception, du placement, de l'utilisation ou de l'entretien des dispositifs de ventilation (naturelle, mécanique ou mixte), ainsi qu'à un choix non judicieux des matériaux. Une meilleure garantie de la qualité s'avère donc indispensable lors de la mise en place et de l'utilisation des systèmes de ventilation...
+
Ventilatiegids. Stappenplan voor comfortabel en energiezuinig ventileren.

Ventilatiegids. Stappenplan voor comfortabel en energiezuinig ventileren.

CSTC - Centre Scientifique et Technique de la Construction
Brochure met als doel de gebruiker een hulpmiddel aan te reiken voor de installatie van een ventilatie waarmee hij niet alleen zijn comfort verbetert maar ook energie bespaart. Deze brochure werd ontworpen volgens een stap-voor-stap installatieplan voor een ventilatie. Voor alle 11 stappen werd een fiche opgesteld met de relevante basisinformatie (waarom?), een beschrijving van de werkwijze (hoe?) en een toepassing op een modelwoning (voorbeeld). Men kan de stappen doorlopen aan de hand van een...