Gestion du projet, chantier, bâtiment

8 parmi 8 résultats

05 Novembre 2015
Publication
+
STS-P 73-1 Systèmes pour la ventilation de base dans les applications résidentielles

STS-P 73-1 Systèmes pour la ventilation de base dans les applications résidentielles

SPF Economie
Les présentes STS-P concernent des prescriptions relatives à la réalisation des systèmes de ventilation des logements et des bâtiments résidentiels et l’établissement d’un rapport de performances des caractéristiques des systèmes de ventilations prévus.
+
Rinçage des installations d'eau potable avant mise en service.

Rinçage des installations d'eau potable avant mise en service.

CSTC - Centre Scientifique et Technique de la Construction
La contamination de l'eau potable dans les canalisations de distribution peut être évitée en grande partie en optant pour un matériel adapté et en veillant à ce que l'utilisateur prenne quelques précautions. Un rinçage, voire une désinfection de l'installation avant sa mise en service n'en demeure pas moins nécessaire.
+
Ventilation des cuisines et hottes aspirantes.

Ventilation des cuisines et hottes aspirantes.

CSTC - Centre Scientifique et Technique de la Construction
Données de base pour les hottes aspirantes destinées à la ventilation de la cuisine. Classification des hottes et de leurs accessoires (filtres, conduits d'évacuation). Exigences de l'utilisateur d'une hotte : évacuation des polluants, consommation d'énergie, nuisances acoustiques, etc. Aspects techniques de l'installation (types de hotte, dimensions et installation, évacuation des vapeurs de cuisson, amenée d'air, comportement acoustique, conduits d'évacuation, contrôle des débits, entretien,...
+
Spoelen van drinkwaterinstallaties voor hun ingebruikname.

Spoelen van drinkwaterinstallaties voor hun ingebruikname.

CSTC - Centre Scientifique et Technique de la Construction
La contamination de l'eau potable dans les canalisations de distribution peut être évitée en grande partie en optant pour un matériel adapté et en veillant à ce que l'utilisateur prenne quelques précautions. Un rinçage, voire une désinfection de l'installation avant sa mise en service n'en demeure pas moins nécessaire.
+
Ventilatiegids. Stappenplan voor comfortabel en energiezuinig ventileren.

Ventilatiegids. Stappenplan voor comfortabel en energiezuinig ventileren.

CSTC - Centre Scientifique et Technique de la Construction
Brochure met als doel de gebruiker een hulpmiddel aan te reiken voor de installatie van een ventilatie waarmee hij niet alleen zijn comfort verbetert maar ook energie bespaart. Deze brochure werd ontworpen volgens een stap-voor-stap installatieplan voor een ventilatie. Voor alle 11 stappen werd een fiche opgesteld met de relevante basisinformatie (waarom?), een beschrijving van de werkwijze (hoe?) en een toepassing op een modelwoning (voorbeeld). Men kan de stappen doorlopen aan de hand van een...
1993
Publication
+
Dampkappen en keukenventilatie.

Dampkappen en keukenventilatie.

CSTC - Centre Scientifique et Technique de la Construction
Basisgegevens voor dampkappen voor keukenventilatie. Classificatie van dampkappen en hun toebehoren (filters, afvoerleidingen). Eisen van de gebruiker van een dampkap : afvoer van polluenten, energieverbruik, geluidsoverlast, enz. Technische aspecten van de installatie (soorten dampkappen, afmetingen en plaatsing, afvoer van de kookdampen, luchttoevoer, akoestisch gedrag, afvoerleidingen, controle van de debieten, brandveiligheid, verlichting, onderhoud en gebruik). Methoden om de...