Gestion du projet, chantier, bâtiment

17 parmi 577 résultats

+
De Bouwproductenrichtlijn van de EG : Een nieuwkomer in de regelgeving inzake leefmilieubescherming. (Van Normen & Reglementen).

De Bouwproductenrichtlijn van de EG : Een nieuwkomer in de regelgeving inzake leefmilieubescherming. (Van Normen & Reglementen).

CSTC - Centre Scientifique et Technique de la Construction
Resultaten van een WTCB-studie om een overzicht te geven van de Belgische milieuwetgeving inzake bouwproducten : Belgische bijdrage aan de inventaris van de Europese Commissie inzake de Europese en nationale reglementeringen betreffende gevaarlijke stoffen aanwezig in bouwproducten.
+
Minimaliseren van het risico op legionairsziekte (Onderzoek).

Minimaliseren van het risico op legionairsziekte (Onderzoek).

CSTC - Centre Scientifique et Technique de la Construction
Bepaling van het kader waarin "legionella" en "legionellose" of "legionairsziekte" past, in het licht van de onderzoeken die het WTCB uitvoerde omtrent de oorsprong van die besmetting in waterleidingen in gebouwen in België en omtrent de factoren die deze ziekte bepalen. Aanbevelingen voor het ontwerp, de uitvoering, het gebruik en het onderhoud van nieuwe waterleidingen in gebouwen, met het oog op de beperking van het besmettingsgevaar van de installatie door legionella.
+
Industriële reststoffen. Gebruik in aanaardingen en onder funderingen van gebouwen. (Uit de praktijk).

Industriële reststoffen. Gebruik in aanaardingen en onder funderingen van gebouwen. (Uit de praktijk).

CSTC - Centre Scientifique et Technique de la Construction
Schade die kan worden veroorzaakt door het gebruik van industriële reststoffen (brandlei van steenkoolmijnen, breuk- en korrelslak, hoogovenslak, "steriele" stoffen, as en andere verbrandingsresten) voor de uitvoering van aanaardingen onder funderingen van gebouwen of parkeerplaatsen, omschrijving en chemische karakteristieken van die industriële reststoffen, gevaren verbonden met het gebruik van industriële reststoffen en aanbevelingen voor het gebruik van die stoffen.
+
Recycleren van sloopmaterialen in de Europese Unie. (Onderzoek).

Recycleren van sloopmaterialen in de Europese Unie. (Onderzoek).

CSTC - Centre Scientifique et Technique de la Construction
Beknopt overzicht van de recyclage van bouw- en sloopafval in de meeste West-Europese landen: jaarlijkse productie van bouw- en sloopafval in Europa, samenstelling en bestemming van het afval, recyclage van het afval (hoeveelheid gerecycleerd afval en recyclage-installaties), gebruik van kringloopgranulaten in de wegenbouw en in beton en reglementeringen inzake kringloopgranulaten (op Europese en nationale schaal, certificatie), technisch-economische factoren die de recyclage beïnvloeden.
1993
Publication
+
Dampkappen en keukenventilatie.

Dampkappen en keukenventilatie.

CSTC - Centre Scientifique et Technique de la Construction
Basisgegevens voor dampkappen voor keukenventilatie. Classificatie van dampkappen en hun toebehoren (filters, afvoerleidingen). Eisen van de gebruiker van een dampkap : afvoer van polluenten, energieverbruik, geluidsoverlast, enz. Technische aspecten van de installatie (soorten dampkappen, afmetingen en plaatsing, afvoer van de kookdampen, luchttoevoer, akoestisch gedrag, afvoerleidingen, controle van de debieten, brandveiligheid, verlichting, onderhoud en gebruik). Methoden om de...
+
Recycleren van bouw- en slooppuin : mogelijkheden tot hergebruik als toeslagmateriaal in beton. (Uit de praktijk).

Recycleren van bouw- en slooppuin : mogelijkheden tot hergebruik als toeslagmateriaal in beton. (Uit de praktijk).

CSTC - Centre Scientifique et Technique de la Construction
Overzicht van de recyclagemogelijkheden van bouw- en sloopafval onder de vorm van toeslagstoffen, analyse van de technologische aspecten in verband met het gebruik van kringloopgranulaten in betonconstructies (invloed op de eigenschappen van vers en verhard beton en op de duurzaamheid van beton), analyse van praktische toepassingen, hinderpalen en marktevolutie, recente ontwikkeling inzake voorschriften en normalisatie.
+
Ventilatie en beheer van de luchtkwaliteit. (Onderzoek).

Ventilatie en beheer van de luchtkwaliteit. (Onderzoek).

CSTC - Centre Scientifique et Technique de la Construction
Strategieën voor het beheer van de luchtkwaliteit in gebouwen : beperkt gebruik van bepaalde producten, gebruik van vervangingsproducten, luchtfiltrering, ventilatie. Evaluatie van de luchtdichtheid van een gebouw en van het luchtverversingsvoud. Minimumeisen gesteld aan een ventilatie-installatie : technische eisen (keuze van de debieten, luchtfiltratiesystemen, verbruik en onderhoud), comforteisen (geluidsoverlast, reukhinder, tocht), enz. Ventilatie en energieverbruik : het...
+
Hergebruik van bouw- en slooppuin als granulaat in beton voor gebouwen en kunstwerken. (Van Normen & Reglementen).

Hergebruik van bouw- en slooppuin als granulaat in beton voor gebouwen en kunstwerken. (Van Normen & Reglementen).

CSTC - Centre Scientifique et Technique de la Construction
Bepalingen voorzien in de recente omzendbrief van het Departement Leefmilieu & Infrastructuur van de Vlaamse Gemeenschap, die betrekking heeft op het hergebruik van bouw- en slooppuin onder de vorm van granulaten in beton bestemd voor gebouwen en kunstwerken. Toelichtingen op de omzendbrief.
+
Recycleren van afvalstoffen in de bouw. (Uit de praktijk).

Recycleren van afvalstoffen in de bouw. (Uit de praktijk).

CSTC - Centre Scientifique et Technique de la Construction
Verschillende klassen stortplaatsen en opvatting van stortplaatsen. Factoren die het hergebruik van bouwafvalstoffen aanmoedigen en beperken. Evolutie van de noodzaak van recyclage. Raming van de hoeveelheden bouw- en sloopafvalstoffen. Herbruikbare bouwafvalstoffen: steenmaterialen, hout, ferro- en nonferrometalen, bitumen, kunststoffen, enz. WTCB-studies over het hergebruik van bouwafvalstoffen: sloopmaterialen, papierslib, restgips, vliegas, kunstschuimafval, huisvuilverbrandingsresten,...

Pages