Thématiques

20 parmi 1763 résultats

1997
Publication
+
Corrosie in centrale verwarmingsinstallaties. Deel 2 : Gebruik, waterbehandelingen en reiniging van CV-installaties. (Uit de praktijk).

Corrosie in centrale verwarmingsinstallaties. Deel 2 : Gebruik, waterbehandelingen en reiniging van CV-installaties. (Uit de praktijk).

CSTC - Centre Scientifique et Technique de la Construction
Aanbevelingen ter beperking van het corrosiegevaar in centrale verwarmingsinstallaties, behandeling van het vulwater (verschillende soorten producten, hun werkingsprincipe, keuze van de behandeling, toepassingswijze in de installatie en controle in de tijd), spoeling en verschillende procedures voor het schoonmaken van de installatie (spoelen met water, chemisch reinigen).
+
De Bouwproductenrichtlijn van de EG : Een nieuwkomer in de regelgeving inzake leefmilieubescherming. (Van Normen & Reglementen).

De Bouwproductenrichtlijn van de EG : Een nieuwkomer in de regelgeving inzake leefmilieubescherming. (Van Normen & Reglementen).

CSTC - Centre Scientifique et Technique de la Construction
Resultaten van een WTCB-studie om een overzicht te geven van de Belgische milieuwetgeving inzake bouwproducten : Belgische bijdrage aan de inventaris van de Europese Commissie inzake de Europese en nationale reglementeringen betreffende gevaarlijke stoffen aanwezig in bouwproducten.
+
Minimaliseren van het risico op legionairsziekte (Onderzoek).

Minimaliseren van het risico op legionairsziekte (Onderzoek).

CSTC - Centre Scientifique et Technique de la Construction
Bepaling van het kader waarin "legionella" en "legionellose" of "legionairsziekte" past, in het licht van de onderzoeken die het WTCB uitvoerde omtrent de oorsprong van die besmetting in waterleidingen in gebouwen in België en omtrent de factoren die deze ziekte bepalen. Aanbevelingen voor het ontwerp, de uitvoering, het gebruik en het onderhoud van nieuwe waterleidingen in gebouwen, met het oog op de beperking van het besmettingsgevaar van de installatie door legionella.
1997
Publication
+
Vensters, bouwfysisch bekeken (2): Zonnewarmte en daglichttoetreding (Onderzoek).

Vensters, bouwfysisch bekeken (2): Zonnewarmte en daglichttoetreding (Onderzoek).

CSTC - Centre Scientifique et Technique de la Construction
Analyse van de zonnetransmissie (zonnewinst) en lichttransmissie doorheen de beglazing en overzicht van de technologische oplossingen om de invloed van de zon en het licht door vensters te beheersen: zonwerende beglazing (absorberende en weerkaatsende beglazing, beglazing met een selectieve zonwering), beglazing met veranderlijke eigenschappen (fotochrome, thermochrome en thermotrope beglazing), electro-actieve chromogene beglazing (met vloeibare kristallen, met gedispergeerde deeltjes,...
+
Industriële reststoffen. Gebruik in aanaardingen en onder funderingen van gebouwen. (Uit de praktijk).

Industriële reststoffen. Gebruik in aanaardingen en onder funderingen van gebouwen. (Uit de praktijk).

CSTC - Centre Scientifique et Technique de la Construction
Schade die kan worden veroorzaakt door het gebruik van industriële reststoffen (brandlei van steenkoolmijnen, breuk- en korrelslak, hoogovenslak, "steriele" stoffen, as en andere verbrandingsresten) voor de uitvoering van aanaardingen onder funderingen van gebouwen of parkeerplaatsen, omschrijving en chemische karakteristieken van die industriële reststoffen, gevaren verbonden met het gebruik van industriële reststoffen en aanbevelingen voor het gebruik van die stoffen.
1996
Publication
+
Warmte-isolatie en ventilatie: de nieuwe Waalse reglementering. (Van Normen & Reglementen).

Warmte-isolatie en ventilatie: de nieuwe Waalse reglementering. (Van Normen & Reglementen).

CSTC - Centre Scientifique et Technique de la Construction
Wijzigingen aangebracht door de nieuwe Waalse thermische reglementering die op 1 december 1996 van kracht geworden is, vergeleken met het thermisch reglement dat sedert 1984 van kracht was in Wallonië (tabel met de samenvatting van de nieuwe eisen inzake ventilatie en isolatie).
+
Nieuwe lambda-waarden voor isolatiematerialen. (Van Normen & Reglementen).

Nieuwe lambda-waarden voor isolatiematerialen. (Van Normen & Reglementen).

CSTC - Centre Scientifique et Technique de la Construction
Enkele ophelderingen inzake de "niet-gecertificeerde" isolatieproducten met genormaliseerde lambdawaarden en "gecertificeerde" isolatieproducten met gewaarborgde lambdawaarden, omwille van de recente aanpassing door de BUTgb van alle technische goedkeuringen van isolatieproducten en -systemen, in functie van een nieuwe door het CEN ontwikkelde evaluatiemethode voor de bepaling en controle van de isolatieproducten.
+
Over de betekenis en de toepassing van de norm NBN B 62-301. (Van Normen & Reglementen).

Over de betekenis en de toepassing van de norm NBN B 62-301. (Van Normen & Reglementen).

CSTC - Centre Scientifique et Technique de la Construction
Enkele aspecten van de norm NBN B62-301 inzake thermische isolatie: het beperkte karakter van de norm en waarom nog maximale k-waarden opleggen?, relatie tussen de identieke isolatieniveaulijnen en de Franse grootheid G, relatie tussen het Belgisch K-niveau en de isolatie-index van de Nederlandse norm NEN 1068, methode te gebruiken om te voldoen aan een KX-eis zonder enige berekening, voorbeeldfunctie van de Belgische norm in het buitenland.
+
Recycleren van sloopmaterialen in de Europese Unie. (Onderzoek).

Recycleren van sloopmaterialen in de Europese Unie. (Onderzoek).

CSTC - Centre Scientifique et Technique de la Construction
Beknopt overzicht van de recyclage van bouw- en sloopafval in de meeste West-Europese landen: jaarlijkse productie van bouw- en sloopafval in Europa, samenstelling en bestemming van het afval, recyclage van het afval (hoeveelheid gerecycleerd afval en recyclage-installaties), gebruik van kringloopgranulaten in de wegenbouw en in beton en reglementeringen inzake kringloopgranulaten (op Europese en nationale schaal, certificatie), technisch-economische factoren die de recyclage beïnvloeden.
+
Individuele zuivering van huishoudelijk afvalwater: kontrole van een zuiveringssysteem in het laboratorium. (Onderzoek).

Individuele zuivering van huishoudelijk afvalwater: kontrole van een zuiveringssysteem in het laboratorium. (Onderzoek).

CSTC - Centre Scientifique et Technique de la Construction
Overzicht van de reglementering in Vlaanderen, Wallonië en het Brussels Gewest inzake de vereiste kwaliteit van afvalwater bij lozing in het milieu (openbare riolering, oppervlaktewater, enz.) en inzake de toe te passen behandeling en zuivering afhankelijk van het milieu waarin het effluent wordt geloosd. Laboratoriumevaluatiemethode ontwikkeld door het WTCB, om de ontwerpers de nodige informatie te verschaffen voor een doeltreffende individuele zuivering, of ten minste een zuivering met...
+
Belgische normen in de termische reglementen van de Regio's. (Van Normen & Reglementen).

Belgische normen in de termische reglementen van de Regio's. (Van Normen & Reglementen).

CSTC - Centre Scientifique et Technique de la Construction
Toestand van de thermische reglementering in de drie gewesten (Vlaanderen, Wallonië en Brussel). Samenvatting van de Belgische normen NBN B62-301 ?? (berekening van de k-waarde van bouwelementen, rekenparameters, invloed van koudebruggen, k-waarde van vensters en lichte gevelelementen) en NBN B62-301 ??(berekening van het isolatieniveau van een gebouw; globale k-waarde).
1994
Publication
+
De PLEIADE-woning. (Onderzoek).

De PLEIADE-woning. (Onderzoek).

CSTC - Centre Scientifique et Technique de la Construction
Voorstelling van de Belgische bijdrage tot het project getiteld Task 13 of Low Energy Advanced Dwellings van het Internationaal Energie Agentschap (IEA), die tot doel heeft concreet te doen nadenken over realistische concepten voor energiezuinige huizen voor de jaren 2000-2005. Concretisatie door de Belgische deelnemers aan dit project, onder de vorm van het huis PLEIADE (Passive Low Energy Innovative Architecture DEsign): thermische karakteristieken van dit gebouw (isolatie), verwarmings- en...
+
Eurokobra : een Europees projekt voor het maken van een koudebrugatlas op computer. (Onderzoek).

Eurokobra : een Europees projekt voor het maken van een koudebrugatlas op computer. (Onderzoek).

CSTC - Centre Scientifique et Technique de la Construction
Het verschijnsel "koudebruggen" en hun gevolgen, lokalisatie van de meest voorkomende koudebruggen in gebouwen, methode voor de evaluatie van het risico en de impact van koudebruggen. Het Europese project Eurokobra: krachtig, snel, nauwkeurig en gebruiksvriendelijk computerprogramma gekoppeld aan een uitgebreide databank inzake koudebruggen (bondig overzicht van de gebruikswijze van het programma Kobra en de databank inzake bouwdetails).
+
Uitwendige warmte-isolatie van waterleidingen en luchtkanalen. (Van Normen & Reglementen).

Uitwendige warmte-isolatie van waterleidingen en luchtkanalen. (Van Normen & Reglementen).

CSTC - Centre Scientifique et Technique de la Construction
Basisprincipes van de procedure ontwikkeld door de BUTgb (Belgische Unie voor de Technische goedkeuring in de bouw) voor de aflevering van een technische goedkeuring voor isolatiesystemen voor waterbuizen (warm water, koud water, koelwater) en luchtleidingen (warme en koude lucht), bestemd zowel voor de distributie als afvoer van die fluïda.
+
Verwarmingslinten voor sanitair-warmwaterleidingen. (Uit de praktijk).

Verwarmingslinten voor sanitair-warmwaterleidingen. (Uit de praktijk).

CSTC - Centre Scientifique et Technique de la Construction
Werkingsprincipe van verwarmingslinten voor sanitair-warmwaterleidingen (alternatieve oplossing voor ringleidingen met circulatie), criteria voor de keuze van verwarmingslinten (linten met constant vermogen en zelfregelende linten), plaatsing van dergelijke linten en hun reële weerslag op het energieverbruik.

Pages